Εμπειρογνώμονες: Το Διαδίκτυο, η τηλεόραση και η σταθερή τηλεφωνία είναι ακριβά λόγω περιορισμένου ανταγωνισμού | Τεχνολογία

Πληρώνουμε πάρα πολλά για ίντερνετ, τηλεόραση και σταθερή τηλεφωνία, καταλήγουν ειδικοί στις τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα με τους ίδιους, αυτό οφείλεται στον περιορισμένο ανταγωνισμό. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών δεν έχουν σχεδόν κανένα κίνητρο για χαμηλότερες τιμές.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *