Η Μεγάλη Συζήτηση για την Υγεία δημιούργησε δύο νέους νόμους πρωτοβουλίας

Με το νομοσχέδιο πρωτοβουλίας η PVV και η BBB θέλουν να χρηματοδοτήσουν τους ηλικιωμένους με ανάγκες φροντίδας zzp2 και zzp3 επίσης από τη Wlz. «Πρέπει να ζήσουν ξανά μαζί», είπε η Agema (PVV). Το σχέδιο κοστίζει 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, αλλά λέει ότι έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση δύο δισεκατομμυρίων στην κατ’ οίκον φροντίδα και την κοινοτική νοσηλεία. Επιπλέον, το σχέδιο μειώνει το κόστος που θα έπρεπε να πληρώσουν αυτοί οι ηλικιωμένοι για νοσοκομειακή περίθαλψη.

Στο νομοσχέδιο της Χριστιανικής Ένωσης για άτυπες άδειες φροντίδας, το κόμμα προτείνει να συνεχιστεί η πληρωμή των άτυπων φροντιστών για δύο χρόνια, εάν παρέχουν περίθαλψη. Θα πρέπει να αμείβονται για έως και δύο χρόνια στο 70% του τελευταίου μισθού που αποκτήθηκαν.

Οι αλλαγές γίνονται σιγά σιγά

Στη Μεγάλη Συζήτηση για την Υγεία, όλες οι πλευρές έδωσαν έμφαση στην πρόληψη και μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Η Wieke Paulusma (D66) θέλει νομικούς στόχους για την υγεία: «Οι αλλαγές συμβαίνουν πολύ αργά. Πρέπει όμως να δούμε και τις αιτίες αυτών των διαφορών. Ο τομέας της υγείας δεν πρέπει να λύνει τα πάντα, αλλά η κυβέρνηση να προχωρήσει πολύ πιο μακριά και να επενδύσει στην πρόληψη».

Οι αντίπαλοί της πιστεύουν ότι ο καθορισμός στόχων υγείας δεν είναι αποτελεσματικός. Η Fleur Agema (PVV) ρώτησε τι πρέπει να καταγραφεί: «Ο μόνος τρόπος να επενδύσουμε στην πρόληψη είναι να καταργήσουμε την έκπτωση. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι ακόμη πιο αποτελεσματική από έναν άλλο νέο νόμο».

Ο Nico Drost (Χριστιανική Ένωση) υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να θέτουμε στόχους για την υγεία, αλλά να συνεργαζόμαστε με την κοινωνία, τα σχολεία και τους δήμους. Η Danielle Jansen (NSC) βλέπει έναν κίνδυνο στον καθορισμό αυτών των στόχων: «Είναι δυνατό να επιτευχθούν οι στόχοι αν τα καταφέρουμε καλά κατά μέσο όρο, αλλά οι ευάλωτες ομάδες μένουν πίσω. Δεν είναι δυνατό να μειωθούν οι διαφορές στην υγεία με νομικούς στόχους υγείας».

Αγορά εργασίας

Τα περισσότερα κόμματα θέλουν να κάνουν πιο ελκυστική την εργασία στον τομέα της υγείας μειώνοντας τη γραφειοκρατία. Nicki Pouw-Verweij (BBB): «Η εκροή εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης οφείλεται στην κόπωση του πλαισίου ελέγχου και στον χρόνο που χρειάζεται για να εισαχθούν σωστά τα πάντα στο ΗΜΥ. Bart van den Brink (CDA): «Εάν κάνουμε την υγειονομική περίθαλψη πιο ελκυστική, αυτό θα αποτρέψει επίσης τους ανθρώπους από το να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι. Εδώ και καιρό γίνεται λόγος για μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά πρέπει να γίνει».

Επομένως, η BBB θέλει περισσότερο εξαναγκασμό. Η Pouw-Verweij θέλει οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης να αντιμετωπίσουν περικοπές στον προϋπολογισμό εάν συνεχίσουν να απαιτούν σχολαστική ευθύνη για καθήκοντα, όπως η καταγραφή της παρουσίας, του υγειονομικού προσωπικού τους.

Η BBB και η SP τονίζουν τη σημασία των υψηλότερων μισθών και του μεγαλύτερου λόγου για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, «ώστε να μην καταφεύγουν στην αυτοαπασχόληση», λέει ο Pouw. Agema: «Έχουν υποβληθεί εκατοντάδες προτάσεις για λιγότερους κανόνες, αλλά πάντα απορρίπτονται από τον συνασπισμό». Το NSC τόνισε ότι το να εργάζεσαι περισσότερο μπορεί να γίνει πιο ελκυστικό αλλάζοντας το φορολογικό σύστημα έτσι ώστε να εργάζεσαι περισσότερο να είναι και πιο κερδοφόρο.

Κατάλληλη φροντίδα

Τα περισσότερα κόμματα πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να καθορίσει ποια είναι η κατάλληλη φροντίδα. Ο γιατρός και ο ασθενής είναι από κοινού υπεύθυνοι. Το CDA είπε ότι πρέπει να διευκρινιστεί ποιες θεραπείες έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές. Το VVD συμφωνεί: «Ακόμα γνωρίζουμε πολύ λίγα για την ποιότητα ζωής».

Η BBB σημείωσε ότι η επαρκής βοήθεια είναι ήδη διαθέσιμη σε μεγάλη κλίμακα: «Είμαστε ήδη πολύ απρόθυμοι να παρέχουμε βοήθεια στην Ολλανδία». Επιπλέον, σύμφωνα με το NSC, η ποιότητα ζωής είναι μια υποκειμενική έννοια, η οποία μεταφράζεται σε μια καλή διαβούλευση μεταξύ ασθενούς και γιατρού: «Είναι σημαντικό να εξαλειφθούν τα οικονομικά κίνητρα για την παροχή φροντίδας», λέει ο Jansen.

Η SP θεώρησε ότι η πολιτική θα μπορούσε να πει καλύτερα τι είναι η ποιότητα ζωής και η επαρκής φροντίδα. Ο Dijk πιστεύει ότι είναι σαφές ότι η ποιότητα στους οίκους φροντίδας και την κοινοτική νοσηλεία δεν είναι επαρκής.

Ασφάλεια διαβίωσης

Το NSC πιστεύει ότι η κυβέρνηση πρέπει να εργαστεί για την κοινωνική ασφάλιση. Αυτό σημαίνει: εξασφάλιση επαρκούς στέγασης και εξασφάλιση καλού εισοδήματος και σίγουρης σύνταξης. Όμως η κοινωνική ασφάλιση είναι και ευθύνη του πολίτη, τόνισε ο Γιάνσεν. Μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε μια πιο υγιεινή διατροφή, περισσότερη άσκηση και να μην καπνίζουν.

Οι BBB, PVV και SP τόνισαν ότι η κυβέρνηση είχε «αποτύχει» με το κλείσιμο των γηροκομείων. «Αυτό είναι κακό για τους ηλικιωμένους και κακό για τα κρατικά ταμεία, γιατί οι ηλικιωμένοι χρειάζονται περισσότερη μακροχρόνια νοσοκομειακή περίθαλψη», λέει ο Pouw-Verweij. Ο Tielen θέλει η κυβέρνηση και οι εργοδότες να καταστήσουν δυνατή την άτυπη φροντίδα πιο γρήγορα, έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι να είναι λιγότερο πιθανό να βασίζονται σε γηροκομεία και κοινοτική φροντίδα. Τόνισε επίσης τη ευρεία χρήση της τεχνολογίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *