Οι φοιτητικοί σύλλογοι θέλουν αλλαγή, αλλά δεν θα είναι μια γρήγορη αλλαγή | Οικιακός

Μετά την επίμονη λανθασμένη συμπεριφορά των φοιτητικών συλλόγων, έχει γίνει συχνά λόγος για πολιτισμική αλλαγή. Οι σύλλογοι εργάζονται για αυτό, λέει η φοιτητική ένωση LSVb στο NU.nl. «Αλλά μια τέτοια αλλαγή δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *