Πρασίνισμα υπό πίεση: ηλιακά πάνελ και ανεμογεννήτριες λιγότερο επικερδείς | Οικονομία

Η μετάβαση σε καθαρότερη ενέργεια δεν θα έρθει χωρίς προκλήσεις. Ακόμη και οι πωλητές ηλιακών συλλεκτών, που είδαν την αγορά να καταρρέει τους τελευταίους μήνες, το παρατηρούν αυτό. Παράλληλα, η κατασκευή πολλών μεγάλων αιολικών πάρκων έχει σταματήσει λόγω του απογοητευτικού κόστους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *