In de voetsporen van de unieke plek van Schotland in de Romeinse wereld

By | May 14, 2023

Het is een wijdverbreide opvatting dat de Romeinen niet lang in Schotland hebben gewoond en er ook niet veel belangstelling voor hadden – maar nieuw onderzoek onderstreept de buitengewone schaal van hun constructie en hun volharding in pogingen om de Caledonische stammen te onderwerpen.

dr Andrew Tibbs, Honorary Research Fellow in Archaeology aan de Universiteit van Durham, heeft een digitaal onderzoek uitgevoerd van bijna 100 locaties waarvan wordt aangenomen dat ze verband houden met de eerste invasie van Schotland in het decennium na 70 na Christus.

Dit was in een tijd waarin de Romeinen misschien dachten dat ze het hele land konden veroveren en voordat ze Hadrian’s Wall en later Antonine’s Wall bouwden om de noordwestelijke grens van het rijk te beveiligen.

dr Tibbs zegt: “Voor de Romeinen is campagne voeren in Schotland iets van prestige.”

“Verschillende keizers zijn erin geïnteresseerd omdat het een deel van het land is dat nooit is veroverd.

“Het is nooit permanent volledig bezet geweest. Het is een militair gebied, het is een oorlogsgebied. Het is vergelijkbaar met wat er nu in Oekraïne gebeurt.”

Fort Ardoch is een van de best bewaarde Romeinse forten in het hele rijk

dr Tibbs zegt dat zijn onderzoek de eerste big data-studie is naar de positionering van alle vroeg-Romeinse vindplaatsen en hun relatie tot het landschap.

Het combineert teledetectietechnieken met bestaande archeologische en historische gegevens en nauwkeurige terreingegevens die zijn opgeslagen in een digitaal geografisch informatiesysteem.

Dankzij deze schat aan gegevens heeft Dr. Tibbs begrijpt beter waarom de Romeinen bouwden waar ze bouwden.

Het fort van Bochastle bij Callander ligt bijvoorbeeld tussen twee rivieren en kijkt uit op een kloof die naar het noorden de hooglanden in leidt.

dr Tibbs zegt: “Het is in de eerste plaats ontworpen om iedereen die de vallei op en neer gaat te beperken of te beheersen.”

“Deze mensen hebben nog nooit zoiets gezien als de Romeinen. Ze zullen deze grote forten naderen, ze zien, en het idee is dat ze zich eraan onderwerpen omdat ze er bang voor zijn.”

“De Romeinen hebben de controle.”

Glen Blocker

Zogenaamde glen blockers zijn een onderscheidend kenmerk van de rij forten die zich in noordoostelijke richting uitstrekt van de centrale gordel door Perthshire naar Aberdeenshire.

Dankzij dit netwerk van forten en kampen konden de Romeinen de landcorridor beheren waardoor ze oprukten zonder het hele landschap te hoeven beheersen.

Hun zorgvuldige planning en constructie zorgden niet altijd voor hun veiligheid.

dr Tibbs zegt dat er verslagen zijn van een nachtelijke aanval waarbij alle soldaten in een fort werden afgeslacht.

Maar zijn bevindingen komen overeen met wat de Romeinse schrijver Tacitus zei over Agricola’s veldtocht.

Tibbs

dr Tibbs bestudeerde de ligging van alle vroeg-Romeinse vindplaatsen en hun relatie tot het landschap

Hij schreef: “Deskundigen hebben opgemerkt dat geen enkele generaal ooit een beter grondgevoel heeft getoond dan Agricola.”

“Geen bolwerk op een plaats naar keuze is ooit stormenderhand ingenomen, overgegeven of ooit verlaten.”

Misschien wel het meest opvallende voorbeeld van Romeinse overblijfselen in Schotland is Ardoch Fort, slechts een paar kilometer van de A9 bij Braco in Perthshire.

Het is een van de best bewaarde Romeinse forten in het hele rijk – een buitengewoon complex systeem van sloten en wallen dat onneembaar moet hebben geleken voor de inheemse stammen van het gebied.

Vanwege de ligging op het platteland van Perthshire en relatief weinig belangstelling voor de Romeinen in Schotland, is het echter niet zo bekend.

dr Tibbs maakt zich zorgen over het aantal locaties in Schotland dat nog niet volledig is onderzocht.

“Schotland neemt een vrij unieke plaats in de Romeinse wereld in”, zegt hij.

“Het is aan de rand van het rijk. Ze blijven binnenvallen, ze proberen te veroveren, maar het gebeurt gewoon niet.”

“Maar we hebben ongeveer 300 sites in heel Schotland waarvan we denken dat ze Romeins zijn en er is heel weinig onderzoek naar gedaan, bijna geen onderzoek.”

“Deze archeologie zal niet eeuwig bestaan. Klimaatverandering en landbouwwerk richten enorme schade aan op de locaties die we kennen en kunnen monitoren.”

“Maar er zijn zoveel andere die we moeten onderzoeken. Het wordt gewoon niet gedaan en ik denk gewoon dat we dat op een dag zullen verliezen en dat we nooit echt de volledige omvang zullen ontdekken, de ware geschiedenis van wat de Romeinen “aan het doen waren in Schotland”.

Voor iemand die zijn onderwerp zo graag wil begrijpen en uitleggen, is dit een pijnlijk vooruitzicht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *